Statistika

Eestlaste osalemised rahvusvahelistel IFAA suurvõistlustel:

WFAC,   WBHC,   W3DC,   WIAC,   EIAC,   EFAC,   EBHC

FAAE Eesti Meistrid
IFAA Tasemeklasside ja Rekordite tabel  (märgitud kaugused, seisuga 8.09.2019)
IFAA märkimata kaugustega ringide Rekordite tabel (seisuga 18.08.2019)