Läti 2011. hooaja avavõistlusVÕISTLUSKUTSE

Lätlased ootavad sport-ja plokkvibu laskjaid hooaja avavõistlusele Babite järve ääres.

AEG ja KOHT: 2011.9.-10.04., suvine spordibaas Babite järve ääres (Ventspilsi mnt 29 km).
Võistluse algus  mõlemal päeval kell 10:00, soojendus 9:00.  Autasustamine diplomite ja medalitega 15:00.

FORMAAT: uus FITA süsteem kõik distantsid 6 seeriat 6 noolega. 50 m märgis skoorivad punktialad 10-9-8-7-6-5, 30 m märgis skoorivad punktialad 10-9-8-7-6. Teisel päeval turniir SET süsteemis 70 m, nii sport- kui plokkvibudele.  

OSAVÕTUTASU: 5 Lvl.

Pärast täiskasvanute võistluse lõppu 10.04 algajate võistlus kõikides vibuklassides:
12 seeriat igaüks 3 noolega

kuni 7-aastased 10 m 80cm märkleht
7-9 aastased 15 m 80cm märkleht
10-12 aastased 20 m 80cm märkleht
kadetid 60 m 122 cm märkleht
juuniorid 70 m 122 cm
täiskasvanud algajad  30 m 80 cm märkleht
täiskasvanud edasijõudnud 50 m 80cm märkleht
Nooremad vanuserühmad võivad lasta ka järgnevates rühmades, st kadetid-juuniorid nt 30 m algajate täiskasvanute või edasijõudnute 50 m märke.
Algus orienteeruvalt 15:00
Austasustamine medalite ja diplomitega 18:00
Osavõtutasu 2 Lvl.

Korraldaja: Eduards Lapsiņš
Latvijas Loka Šaušanas federācija
Sporta klubs “Amazones”
Telr +371 2926 6088
www.archery.lv
amazones.archery.lv

Maastikulaskja taskuraamat

Eelmisel reedel tuli trükikojast ahjusoojana välja EMLi reegliraamat-treeningpäevik. Käsitlemist leiavad IFAA (International Field Archery Association) ja FITA (Federation International de Tir a’l Arc) erinevad maastikulaskmise formaadid ja IFAA siselaskmise formaadid. Kogumikku on lisatud abistav tabel erinevate pikkusühikute konverteerimiseks ja eriti olulise lisana kauguste vs laskenurkade muutumise tabel. Trükis on praktilise väärtusega  – lisaks reeglite tutvustamisele on eesmärgiks muuta enamasti iseseisvalt treeniva vibulaskja treening süstemaatilisemaks.

Reegliraamatu maht 68 lk, mõõdud 105×148 mm, hind 1.- €. Tellimiseks saada kiri info@faae.ee

2011 a. Eesti noorte sisemeistrivõistlused vibuspordis juhend

Eesti sisemeistrivõistlustele pääsemise aluseks on 3-etapilise korrespondents-võistluse tulemused.

Kõikides vanuseklassides on sisemeistrivõistlustele kvalifitseerumise kriteeriu-miks:
1. osavõtt vähemalt 2-st korrespondentsvõistluste etapist;
2. 3-st korrespondentsvõistluste etapist 2 parema etapi tulemuse kogusummas 8 parema hulka jõudmine.

Korrespondentsvõistluse lõpp-protokolli leiab siit

 KOHT, AEG, KAVA: 

Võistlused toimuvad Vana-Võidu spordihoones.

12.märts 2011.a. kell 11:00 – NOORED ja TIDETID, soojendus 10:00 – 10:45
12.märts 2011.a. kell 15:30 – JUUNIORID ja KADETID,soojendus 14:30 – 15:15

 OSAVÕTJAD:

 

Sportvibu
nais- ja meesjuuniorid (s.1991-93 a.) 1*18m (1*30 noolt) +OR Ø40cm kolmikleht
kadetid (s.1994-96 a.) 1*18m (1*30 noolt) +OR Ø80cm 10-6 ringid
noored (s. 1997-98 a.) 1*15m (1*30 noolt) +OR Ø80cm täisleht   
tidetid (s. 1999a. a nooremad) 1*15m (1*30 noolt) +OR Ø122cm täisleht  
Vaistuvibu  
nais- ja meesjuuniorid (s.1991-93 a.) 1*18m (1*30 noolt) +OR Ø40cm täisleht   
kadetid (s.1994-96 a.) 1*18m (1*30 noolt) +OR Ø80cm 10-6 ringid  
noored (s. 1997-98 a.) 1*15m (1*30 noolt) +OR Ø80cm täisleht  
tidetid (s. 1999a. a nooremad) 1*15m (1*30 noolt) +OR Ø122cm täisleht  
Pikkvibu   
nais- ja meesjuuniorid (s.1991-93 a.) 1*18m (1*30 noolt) +OR Ø40cm täisleht   
kadetid (s.1994-96 a.) 1*18m (1*30 noolt) +OR Ø80cm 10-6 ringid  
noored (s. 1997-98 a.) 1*15m (1*30 noolt) +OR Ø80cm täisleht  
tidetid (s. 1999a. a nooremad) 1*15m (1*30 noolt) +OR Ø122cm täisleht
Plokkvibu  
nais- ja meesjuuniorid (s.1991-93 a.) 1*18m (1*30 noolt) +OR vertikaalsesse kolmiklehte  NB! Kümneks loetakse vaid sisekümme ehk X!
kadetid (s.1994-96 a.) 1*18m (1*30 noolt) +OR vertikaalsesse kolmiklehte NB! Kümneks loetakse kogu kümme koos sisekümnega!
noored (s. 1997-98 a.) 1*15m (1*30 noolt) +OR Ø80cm 10-6 ringid
tidetid (s. 1999a. a nooremad) 1*15m (1*30 noolt) +OR Ø122cm täisleht

 REGISTREERIMINE:  

Automaatselt vastavalt korrespondentsvõistluste edetabelile. Juhul, kui keegi kvalifitseerunud sportlastest haigestub, ei saa või ei soovi võistlustel osaleda, palun sellest teatada võistluste korraldajatele hiljemalt reedel 10.märtsil 2011.a. kella 15.00-ks, see võimaldab asendada järgmise sportlasega koondtabelist.

 KORRALDAMINE:  

Võistlused korraldab EVL koostöös Vana-Võidu VK/Viljandi SK.
Võistluste peakohtunik:

 AUTASUSTAMINE:

Igas võistlusklassis autasustatakse 3 esimest medalite ja diplomitega. Kui võistlusklassis on vähem kui 4 sportlast, autasustatakse 3 esimest ainult diplomiga.

 OSAVÕTUMAKS:

Juuniorid ja nooremad 5 EUR.

 ÜLDISELT:  

NB.  Vajalik spordiarsti kehtiv tervisetõend.

Võistlused korraldatakse vastavalt Eesti Vibuliidu kehtestatud vibuspordi võistlusmäärustikule. Kõik määrustikus määratlemata küsimused lahendab võistluste kohtunikekogu koos võistluste korraldajatega lähtuvalt kehtivatest

FITA võistlusreeglitest ja konkreetsest olukorrast.   
 
KORRALDAJAD:

 Aune Varik                aunevarik@hot.ee                                       tel. 53 440 747

 EVL juhatus              vibuliit@vibuliit.ee

 Eesti Vibuliidu juhatus

2011 a. Eesti sisemeistrivõistlused vibuspordis juhend

Eesti sisemeistrivõistlustele pääsemise aluseks on 3-etapilise korrespondentsvõistluse tulemused:
1. osavõtt vähemalt 2-st korrespondentsvõistluse etapist;
2. 3-st korrespondentsvõistluse etapist 2 parima etapi tulemuse kogusummas 16 parema hulka jõudmine sportvibu klassis ja teistes vibuklassides 8 parema hulka jõudmine
Samuti pääsevad täiskasvanute sisemeistrivõistlustele noorte sisemeistri-võistluste juunioride ja kadettide klassi medaliomanikud ja noorte ning tidettide klassi kuldmedaliomanikud kõigis vibuklassides.
OR pääsevad sportvibu klassis eelringi 16 parimat ja teistes vibuklassides 8 parimat.

Korrespondentsvõistluse lõpp-protokolli leiab siit

KOHT, AEG, KAVA:
Võistlused toimuvad Vana-Võidu spordihoones.
13.märtsil 2011.a. kell 11:00 – sportvibu laskjad, soojendus 10:00 – 10:45
13.märtsil 2011.a. kell 15:30 – teised vibuklassid, soojendus 14:30 – 15:15

OSAVÕTJAD:
Sportvibu
naised ja mehed 1×18 m (1×30 noolt) +OR  Ø40 cm vertikaalne kolmikleht
Vaistuvibu 
naised ja mehed 1×18 m (1×30 noolt) +OR Ø40 cm täisleht
Pikkvibu   
naised ja mehed 1×18 m (1×30 noolt)+ OR  Ø40 cm täisleht
Plokkvibu 
naised ja mehed 1×18 m (1×30 noolt) +OR vertikaalsesse kolmiklehte NB! Kümneks loetakse vaid sisekümme ehk X!
 
REGISTREERIMINE:  
Automaatselt vastavalt korrespondentsvõistluste edetabelile. Juhul, kui keegi kvalifitseerunud sportlastest haigestub, ei saa või ei soovi võistlustel osaleda, palun sellest teatada võistluste korraldajatele hiljemalt neljapäevaks 10.märtsiks 2011.a. kella 15.00-ks, see võimaldab asendada järgmise sportlasega koondtabelist.

KORRALDAMINE:
Võistlused korraldab EVL koostöös Vana-Võidu VK/Viljandi SK.
Võistluste peakohtunik:  Aune Varik
 
AUTASUSTAMINE:
Igas võistlusklassis autasustatakse 3 esimest medalite ja diplomitega. Kui võistlusklassis on vähem kui 4 sportlast, autasustatakse 3 esimest. kohta ainult diplomiga.

OSAVÕTUMAKS:
• Täiskasvanud 10 EUR
• Õpilased 5 EUR

ÜLDISELT:  
NB.  Vajalik spordiarsti kehtiv tervisetõend.
Võistlused korraldatakse vastavalt Eesti Vibuliidu kehtestatud vibuspordi võistlusmäärustikule. Kõik määrustikus määratlemata küsimused lahendab võistluste kohtunikekogu koos võistluste korraldajatega lähtuvalt kehtivatest FITA võistlusreeglitest ja konkreetsest olukorrast.

KORRALDAJAD:
Aune Varik  aunevarik@hot.ee  tel. 53 440 747
EVL juhatus vibuliit@vibuliit.ee 

Eesti vibuliidu juhatus