Eesti täiskasvanute ja veteranide meistrivõistlused vibulaskmises 2009 – juhend

Koht, aeg:
Võistlused toimuvad Pärnus Tammiste vibustaadionil programmiga:
8. augustil  2009.a. kell 10.00-10.45 soojenduslaskmine ja tehniline kontroll, kell 11.00 FITA-1 pikad distantsid. Seejärel toimub peale vaheaega võistkonnavõistlus.  Võistkonnad registreeritakse enne võistluse algust.
9. augustil 2009.a. kell 10.00-10.45 soojenduslaskmine, kell 11.00  FITA-1 lühikesed distantsid. Peale vaheaega toimuvad individuaalsed OR matšid.

Osavõtjad ja kava:
Sportvibu: (mehed, naised, mees- ja naisveteranid)
Plokkvibu: (mehed, naised, mees- ja naisveteranid)

Registreerimine:
Osavõtuks tuleb registreeruda hiljemalt 03.08.2009.a. kella 24.00-ks e-maili aadressil sl@lv.parnu.ee; leili47@hot.ee.  Juhul, kui ei ole võimalik registreeruda e-maili teel, palume korraldajatega ühendust võtta telefoni teel ja ülesandmise vormistamine eraldi kokku leppida.

Korraldamine:
Võistlused korraldab Eesti Vibuliit koostöös Pärnu Vibuklubiga Meelis.
Võistluste peakohtunik: Leili Kukk, peasekretär Gristy Lehtna

Autasustamine:
Medalite ja diplomitega autasustatakse OR harjutuste 3 paremat sportlast nii meeste, naiste kui ka meesveteranide ja naisveteranide hulgas. Võistkonnavõistluses autasustatakse 3 paremat võistkonda diplomite ja medalitega. 

Osavõtumaks:
Täiskasvanud 200.- EEK , õpilased 140.- EEK.

Manuses juhend täpsemalt

Võtame vastu uusi liikmeid

Võtame vastu uusi liikmeid algajate treeningrühma alates 12. oktoobrist.
Treeningud algajatele toimuvad Sauel Gümnaasiumi maneežis esmaspäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti kella 16:15-17:30.
Info Kristin Nestor-Alviste tel 5662 0987

Eesti noorte 2009. a. meistrivõistluste juhend

Eesti noorte meistrivõistlustest võivad osa võtta kõik Eesti Vibuliidu liikmesklubide sportlased.

Koht ja aeg:
Võistlused toimuvad Tammiste vibustaadionil Pärnus.
Algus 25. juulil 2008.a. kell 11.00
Võistlusväljak on treeninglaskmiseks avatud kell 10.00-10.45
Tehniline komisjon toimub 10.00-10.45

Osavõtjad ja kava:
Võistlustest võivad osa võtta noorsportlased olümpiavibu ja plokkvibu võistlus-klassis, kes on sündinud 1991. aastal või hiljem.
Võisteldakse järgmistes vanuseklassides:
Juuniorid. (sünd. 1991- 92. a. 17 ja 18 aastased) Harjutuseks on FITA-1. Kaks pikemat distantsi lastakse 6 noolega, kaks lühemat distantsi 3 noolega.
Kadetid noormehed ( sünd. 1993. –94.a. 15 ja 16 aastased) Harjutuseks on nFITA. Kaks pikemat distantsi lastakse 6 noolega, kaks lühemat distantsi 3 noolega.
Kadetid neiud (sünd. 1993. – 94.a. 15 – 16 aastased) Harjutuseks on 60+50 m (122 cm ml)+40+30m (80 cm ml). Kaks pikemat distantsi lastakse 6 noolega, kaks lühemat distantsi 3 noolega.
Noored (1995.- 1996. aastal sündinud  13 – 14 aastased). Harjutuseks on 30 m (122 cm ml) +2 x 30m (80cm ml). Kõik distantsid lastakse 3 noolega.
Tidetid (sünd. 1997. a ja nooremad, 12 aastased ja nooremad). Harjutuseks on  20+20 m (122 cm ml). Mõlemad distantsid lastakse 3 noolega.

Registreerimine:
Eesti noorte meistrivõistlustest osavõtuks tuleb registreeruda hiljemalt 22.07.2009.a. kella 12.00-ks e-maili aadressil sl@lv.parnu.ee; leili47@hot.ee;  Juhul, kui ei ole võimalik registreeruda e-maili teel, palume korraldajatega ühendust võtta telefoni teel ja ülesandmise vormistamine eraldi kokku leppida!

Korraldamine:
Võistlused korraldab Eesti Vibuliit koostöös Pärnu Vibuklubi Meelis aktiiviga.
Võistluste peakohtunik: Pr. LEILI KUKK tel. 527 4096
Võistluste peasekretär: Pr. GRISTY LEHTNA

Autasustamine:
Igas võistlusklassis autasustatakse 3 esimest medalite ja diplomitega.

Osavõtumaks:
50 EEK.
 
Üldiselt:
Võistlused korraldatakse vastavalt kehtivale Eesti Vibuliidu võistlusmäärusti-kule. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste kohtunikekogu koos võistluste korraldajatega kasutades esmaselt EVLi võistlusmäärus-tikku, seal määratlemata vaidlusküsimuste korral FITA ametlikku võistlusmäärustiku.
Võistlejate tervisliku seisundi eest vastutavad nende klubid.

Eesti Vibuliidu juhatus.

 

Tallinna Lahtised Meistrivõistlused Vibulaskmises 2009

TALLINNA LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED VIBULASKMISES 2009.a.

Juhend

Tallinna lahtistest MV-st võivad osa võtta kõik Eesti Vibuliidu liikmesklubide sportlased.

Koht, aeg:

Võistlus toimub Tallinnas, Kalevi Keskstaadioni harjutusväljakul (aadress Staadioni 8.)
algusega: 18. juuli 2009.a. kell 11.00.

Võistlusväljak on proovilaskmiseks avatud 10.00-10.45. samaaegselt toimub tehniline kontroll.

Võistlusformaat:

2x 70 m + OR.

Osavõtjad ja kava:

Sportvibud; plokkvibud (mehed, naised).
2x 70m distants Ø122 cm märklehte.
Kolme liikmeline võistkonna koosseis antakse üles enne võistluste algust.
Võistkondade paremus selgitatakse võistkonna liikmete tulemuste summeerimisel.
OR matšid pannakse kokku 2*70m tulemuste põhjal. OR matšidel lastakse kuni ¼ finaalini 2*6 noolt ühes matšis. Alates ¼ finaalist lastakse 4*3 noolt ühes matšis.

Registreerimine:

NB! Osavõtjate koguarv on piiratud!
Registreerimine toimub e-posti teel kuni 13. juuli kella 12:00ni,
järgmistel aadressidel: jaanus@vibuklubi.ee ; info@vibuklubi.ee

Korraldamine:

Võistluse korraldab vibuklubi Tallinna Kalev.
Võistluste peakohtunik: Aleksei Bažanov.

Autasustamine:

Karikate ja diplomitega autasustatakse OR 3 paremat sportlast nii meeste, naiste sportvibu kategoorias ning meeste, naiste plokkvibu kategoorias.
Võistkonna arvestuses auhinnalise koha saavutanud sportlasi autasustatakse diplomitega.

Osavõtumaks:

Täiskasvanud: 150 EEK
Õpilased, kuni 18.a.: 75 EEK

Üldiselt:

Võistlused korraldatakse Eesti Vibuliidu võistlusmäärustiku järgi, seal mittemääratletud vaidlusküsimuste korral kasutatakse FITA ametlikku võistlusmäärustikku.
Võistlejate tervisliku seisundi eest vastutavad sportlased.

Vibuklubi Tallinna Kalev.